-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۹, پنجشنبه

صفی الله ثبات: سوگواری بس؛ محبوب الله پاچا را به محاکمه بکشانید

صفی الله ثبات یکی ازیاران احمد ظاهر پیشنهاد ایجاد کمپاین عمومی برای محاکمۀ مظنونان مرگ وی داده است که هنوز زنده اند.  صفی الله ثبات در چهل و یکمین سال ترور احمد ظاهر به محافل حقوقی، مدنی و فرهنگی افغان ها در داخل کشور و سراسر جهان پیشنهاد داده است که با یک اقدام کارساز به منظور گشادن گره اسرار مرگ احمد ظاهر، سرانجام سریال سوگواری و آه و اسف سالیانه به تاریخ 24 جوزا را به یک نتیجه ای که افکار عمومی و قلب های سه نسل افغانستان را اندکی آرامش بدهد؛ برسانند.
مشارالیه دریک گفت وگوی ویدیویی اظهار داشت که همه ساله محافل، دوستداران و شایقان هنر احمد ظاهر به روح وی دعا کرده و یاد او را گرامی می دارند؛ اما اکنون وقت آن است تا مظنون یا مظنونان اصلی مرگ احمد ظاهر که درامریکا به سر می برند؛ به دادگاه عدالت حاضر آورده شوند.

من درسال 2005 که رسالۀ کوچک بررسی مرگ احمد ظاهر را می نوشتم، شادروان صمد داردار نیز به کرات و با جزئیات، از نقش محبوب الله پاچا درسازماندهی توطئه علیه جان احمد ظاهر سخن می گفت.

جناب ثبات فراخوان داده است که تمامی هسته های دادخواهی مجامع افغان ها در سراسر جهان و افغانستان باید با راه اندازی فعالیت های جدی، راه را برای کشانیدن محبوب الله پاچا به دادگاه رسیده گی به اسرار قتل احمد ظاهر فراهم کنند. محبوب الله پاچا متهم اصلی توطئه قتل احمد ظاهر است. وی درهمدستی یا زیر فشار سید داوود ترون قوماندان ژاندارم وپلیس دورۀ حفیظ الله امین، احمد ظاهر را از خانه برون برد و در سالنگ، گروه پیگرد توظیف شده از سوی ترون، او را در جاده سالنگ او را به قتل رسانیدند. البته دو خانم- شاهناز و شکیلا- شاهدان زنده و برحال نیز درین زمینه می توانند پرده از راز کهنه بردارند.
البته شرط اصلی این کمپاین آن است تا خواهران واعضای خانواده احمدظاهر به ویژه رشاد ظاهر درین زمینه پیشقدم شوند.