-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۸, یکشنبه

خزانۀ افغانستان در دست یازنه برادر رولا غنی/ عکس

سرزمین آبایی ما دیگردر دست ما و شما نیست.

اجمل احمدی مردی با سیمای اروپایی، که او را هیچ کسی در افغانستان نمی شناسد، از سوی اشرف غنی مستقیم به وزارت مالیه در نظرگرفته شده است. این آقا با زبان های پشتو و فارسی و ازبکی سخن گفته نمی تواند.
 پس او از کجاست؟
منابع پژوهشی وابسته به امنیت ملی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که اجمل احمدی در واقع یک اسم جعلی است. این فرد یازنه برادر رولا غنی شهروند اصلی کشور لبنان است که با شناسنامه جعلی، از اهالی ولایت غزنی قلمداد شده است و با پاسپورت کاملن جعلی از طرف غنی احمدزی، رئیس بانک مرکزی افغانستان منتصب شده است. 

نمایه گذرنامه اجمل احمدی نشان می دهد که تخلص آقای لبنانی به انگلیسی حمدی بوده و به فارسی، احمد.
از سوی دیگر پاسپورت جناب شان در روز جمعه صادر گردیده است!