-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

پروژه خلیلزاد - طالب قربانی کرونا شده است


پروژۀ طالبان – خلیلزاد قربانی توفان کرونا در امریکا شده است. درامریکای تحت زعامت ترمپ، حدود دو صد هزار نفر جان باخته، 45 میلیون نفر بیکار و روزانه آمار مبتلایان به کرونا به سقف 40 هزار نفر رسیده است. میزان محبوبیت ترمپ به عنوان نخستین رئیس جمهور اپارتاید، به کمتر از پنجاه درصد رسیده و هرگاه این پروسه مداومت یابد، تا رسیدن موعد انتخابات در ماه نوامبر، از وی یک چهرۀ مفلوک و منزوی خواهد ساخت.