-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۵, پنجشنبه

صلح دکتر عبدالله، بدتر از جنگ اشرف غنی است


اکنون یگانه نیروی ضد پاکستان وطالب، جناح دولتی به رهبری اشرف غنی است.دکترعبدالله، در سه دوره ( ظرف 12 سال) سه بار مطالبات سیاسی و تاریخی مردم افغانستان را به نفع یک جانبۀ سیاست جهانی مصادره کرده؛ از تعهدات انتخاباتی خودش روی گردانده و در نرم گردنی دربرابر درگاه محافظه کاران سیاسی درمنازعۀ قدرت، برتارک مبالغه و فراموشی تاریخی بالا خزیده است.

بعد از پیمان مخفی کرزی – فهیم با طالبان و متعاقب آن گشایش درهای همه ای زندان ها به روی هزاران طالب جنگجو، یک عامل عمده ای دیگر که درین مدت، جنبش مقاومت علیه تروریزم طالبی را از خط خارج کرد؛ تسلیم و امتثال عبدالله به دستورات نا متوازن و نا برحق پالیسی بین المللی و استمرار چهارچوبی قدرت شبه انحصاری با مدل قرن نوزده هم در عرصه داخلی بود.

اکنون مشکل مردم درین نیست که تعریف هویت سیاسی تباه کن دکترعبدالله برای دوست و دشمن و حتی برای خودش دشوار شده است؛ بحران فساد سالاری به پخته گی رسیده و زمینه را به نصب و جا به جایی مزدوران مطلق مادی پرست افغانی الاصل خارجی به نهاد های قدرت درافغانستان، بیش از گذشته سهل تر کرده است. درحال حاضر، هیچ نهادی درافغانستان در دست خود افغان ها قرار ندارد.
مأموریت فعلی عبدالله چی تعریفی دارد؟
صلح با طالب مطابق نسخۀ ضد ملی خلیلزاد، یک شوخی تلخ معطوف به چند برابر سازی فاجعه است. یعنی، کوبیدن سر به سنگ ناممکن و تغییر از فارمول جنگیدن چندین کشور برضد چندین کشور، به ایجاد اجماع علیه حضور امریکا درافغانستان. دکترعبدالله، درسطح مادون عملیاتی خلیلزاد وارد میدان شده است تا حسب الضرورت چوب لای چرخ ارابۀ اشرف غنی و امرالله صالح بگذارد و مسیر آن را اخلال کند.

طرح خلیلزاد و ترمپ چه قبل و چه پس از انتخابات امریکا، همانند خرمن خشکی دربرابر توفان افکارعمومی و کشمکش اپراتیفی متلاشی شدنی است. یک نیروی سوم درحال تدارک است تا درنقش یک نیروی «الاشه شکن»، قطعات بلک واتر افغانی ( طالبان خلیلزاد) را واپس به سوی مرزها بتاراند.

این نیروی سوم قرار گزارش ها درمحور دولت کنونی به رهبری اشرف غنی درحال انسجام است و بر نیروی سنتی موسوم به ضد طالبان نگاه مساعدی وجود ندارد. هند و ایران درگیرمسأله اند. مگر هند، از تاجک ها با این تحلیل و تحقیق که این طایفه از نظر سیاسی و پای بندی به مواضع سیاسی شان سخت وارفته و بی ثبات اند، حمایت خود را پس گرفته است و علی رغم آن که هنوز طالبان را به دید یک گروه خون آشام تروریستی می بیند، سعی می کند درهمیاری با ایران، امتیاز راهبردی خود را از روسیه، پاکستان و امریکا به طور مستقیم دریافت کند.