-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۹, دوشنبه

خیانت در اردوی ملی آغاز شده است


گزارش های  از مسیر راه کندز  تخار میرسد که معامله بین  افرادی در ارتش و طالبان  صورت گرفته بآشد .
(50000)هزار مهمات نيروهاى امنيتى که از ولايت كندز به تخار انتقال پیدا می کرد چگونه آتش گرفت؟

قطار‌ نظامی روز شنبه از ولایت کندز به سمت تخار حرکت می کند. قطار در روستای چغه ولسوالی خان آباد توقف مى كند بدون درگیری وحتا یک فیر موتر مهمات آتش می گیرد. و بیشتر از پنجاه هزار مهمات از بين ميرود.
آتش گرفتن این تانك هاموى در ميان قطار روى جاده پرسش بر انگیز است.
ممکن است مهمات پیش از آتش گرفتن به طالبان تحويل داده شده باشد ویا به فروش رسیده باشد.

 پس از آتش گرفتن، نزدیک به هشت هزار پوچک آتش گرفته در این ماشین باقی مانده است.
پويا