-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲, دوشنبه

احتمال تغییر قدرت در امریکا


احمد ولی مسعود یادداشت مهمی نوشته است؛ بدین شرح:

موضع گیری بازیگران به زودی تغییر خواهد کرد؛

گرچه سرنوشت انتخابات افغانستان قربانی انتخابات آقای ترامپ گردید، اما این بار و تا نزدیک به سه ماه آینده، نتیجهٔ انتخابات امریکا، سرنوشت افغانستان را یکسره رقم میزند. 
در اینجا پیشرفت کار صلح با طالبان هرچند ظاهری و تبلیغاتی، یکی از عوامل مهم کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ میباشد که باید طی ۱۰۰ روز آینده مشخص گردد.

امروز با دیدن حضور کمرنگ مردم در اولین همایش انتخاباتی آقای ترامپ در  شهر Tulsa گمانه ها را مبنی بر تغییر صحنهٔ قدرت در امریکا قوی تر ساخت. تغییر قدرت در امریکا تغییر رویکرد و سیاست بازیگران صلح افغانستان را در داخل و خارج بدنبال خواهد داشت. حتا با احتمال این تغییر، از همین امروز شاهد تغییر موضع گیری های بازیگران در آیندهٔ نزدیک خواهیم بود.