-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

محمود کرزی دو دختر را از افغانستان فرار دادمحمود کرزی در مجلس تقسیم مناصب دولتی، نامزد وزارت شهر سازی شده معرفی شده است. منابع امنیتی و همچنین مراجع دادستانی کابل به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که محمود کرزی افزون بر پرونده های مالی متعدد و جنجالی، یک دوسیه فساد اخلاقی و تهدید جانی حداقل دو تن از دختران جوان را درکارنامۀ خود دارد.

 فریده ترانه از آوازخوانان مبتدی با مصرف و اعمال نفوذ محمود کرزی یک شبه به عضویت شورای ولایتی کابل برگزیده شد. فریده از آن زمان به طورشباروزی در اختیار محمود قرار داشت و در مجالس انس و خلوت، به حدی از فریده ترانه استفاده جنسی شد که سرانجام فریده به او اطلاع داد که آبستن شده است.

او رُخ دیگرسیمای محمود را هنوز نشناخته بود. محمود به فریده سفارش کرد که عاجل از شورای ولایتی استعفا بدهد. وی به او دعده داد: ترا به پارلمان وکیل می سازم.

وقتی فریده از شورای ولایتی داوطلبانه مستعفی گردید، محمود با صراحت او را اخطار داد که عاجل خودش را از افغانستان گم کند. 
او بدون آن که به استدلال و زاری فریده گوش دهد، با هشدار مجدد به او گفت: بدون معطلی از افغانستان می برایی؛ ورنه قسمی بکشمت که سگ و پشک به حالت گریه کنند.
فریده به این ترتیب، با جنینی در بطن، از افغانستان فرار کرد. فریده ترانه در تازه ترین مصاحبه اش با یکی از تلویزیون ها درکابل، اشاراتی مبهم و گریزان به این موضوع داشت.

گزارش دادستانی و شعبات امنیتی مشعر است که دختر دیگری به نام تمنا جهش در مهمان خانه وزیر اکبر خان وابسته به محمود کرزی چند سال به امید عروسی با او زنده گی می کرد. تمنا جهش دو اولاد از وی به دنیا آورد. تمنا جهش به حدی در انظار عامه افشا شده بود که به طور علنی اعلام می کرد که من همسر محمود کرزی هستم. این اشتهار دهی تمنا جهش، خشم محمود را دامن زد و به او جدی اخطار داد که اگر زبان خود را بند نکند، مثل سگ کشته خواهد شد.
 او ترتیباتی گرفت که تمنا جهش به هندوستان برود.
بعد از آن از سر نوشت وی خبر نشد. به تاریخ سه دلو1395 مصاحبه تمنا جهش با کلید گروپ نشر شد که در آن گفته بود که وی
در سن 14 سالگی براساس مصلحت خانواده ازدواج کرد؛ زمانی که شناخت درستی از ازدواج نداشت. اما او اکنون از زندگی اش راضی است. وی حتی مدعی بود که یک زن خوش‎چانسی بوده که ازدواج زیر سن برایش پیامدهای ناگوار نداشته است.  خانم تمنا به اساس راپور کلید گروپ، تاکنون دو فرزند پسر به دنیا آورده که اکنون هر دوی آن‎ها نزد پدر شان در انگلستان به سر می برند. به گفته خانم جهش، شوهر وی بنابر مشکلات امنیتی که در کشور داشت، به انگلستان پناهنده شده است.
او میگوید: “چیزی که در حال حاضر مرا میآزارد، دوری از فرزندانم است، اما به خاطر تحصیلات و اهدافی که دارم، حاضرم دور از شوهر و فرزندانم زندگی کنم. در کنار تحصیلات، تلاش دارم صدای زنان افغان را بلند کنم و در آینده نماینده واقعی زنان کشورم باشم.
حال، قضیه کابل بانک و کشته شدن فرنود بحث دیگر است.