-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۶, جمعه

زبیر هجران جانش برآمد!

این غزل از جمله غزل‌هایی است که جانم را کشید تا روی کاغذ ریخت...

گفتی کی هستی!؟ «نیست» هستم بین تاریکی
وامانده‌ی بی پا ‌‌و دستم بین تاریکی

افتاده ام در چاله و وامانده ام در چاه
چون خویشتن را می پرستم بین تاریکی

دارم تلو لو می خورم بین شراب و دود
درگیر این بالای ‌پستم بین تاریکی

ای عقل ای فرزانه‌گی دست از سرم بردار
دیوانه ام مجنون و‌ مستم بین تاریکی

در بین دین و کفر و عرفان گم شدم اینک
گه مومنم گه بت پرستم بین تاریکی

من ناف هستی نه دلی از جنس دریایم
شیطان چراغی ساده هستم بین تاریکی