-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۴, چهارشنبه

دکترعبدالله بی جهت از اشرف غنی می ترسد


اشاره: درکتاب جان بولتون تذکررفته که دونالد ترمپ به حدی از اوضاع افغانستان بی خبربود که حتی نمی دانست کرزی سر قدرت است یا غنی!؟
محمد جواد رحیمی

یکی از عجایب اینست که اشرف غنی با سؤ استفاده از نام و آدرس آمریکا، همیشه بالای حریفان سیاسی خود فشار وارد می کرد در حالی که دونالد ترامپ حتی اشرف غنی را به نام هم نمی شناسد. جان بولتون در کتاب خود نوشته است که هر باریکه دونالد ترامپ در مورد افغانستان حرف می زد، نام کرزی را استفاده می نمود یعنی حتی خبر هم نبود که فعلا کرزی نه بلکه اشرف غنی در رأس نظام مقرر شده است. در عین حال، در کتاب بولتون ذکر شده که دونالد ترامپ همواره از موجودیت فساد گسترده و ضعف مدیریتی حکومت کابل به تندی انتقاد می نمود. 

از این که اشرف غنی با سوء استفاده از نام و آدرس آمریکا، منافع خودش را در افغانستان تامین نموده، بیانگر چالاکی و زیرکی او است؛ اما سکوت  عبدالله و یا ترس او از اشرف غنی و حامیان دروغین او را چی نام دهیم؟ اشرف غنی را حتی به نام کسی نمی شناسد؛ اما عبدالله دوبار اقتدار و اراده ملی را دو دسته به او تحفه داده است. نمی دانم که اقدام تکراری عبدالله قصدی بوده یا از روی ترس، اما نزد ما هر دو مورد مردود، منفور و نابخشودنی می باشد.