-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۴, چهارشنبه

ترورایازی/ شکست پروژه بلک واتر افغانی است

استاد موسی فریور از یاران قدیم من است. 39 سال پیش در کوته قفلی بلاک اول بودیم. ایشان آدمی کتاب خوانده، با فرهنگ و خیراندیش است. وی گفته است که مولوی ایاز از سوی موساد و سی آی اس ترور شده است. برعکس، طالب، عامل واجرای کنندۀ این عملیه است. طالب معتقد به حفظ جو وحشت است و به هیچ چیز دیگری فکرنمی کند.
حدس و گمان استاد فریور درچهارچوب کلیشه باوری های معمول است و بعید است با آن کنار آمد؛ مگراین باورمند باشد که طالب با سفارش موساد و سی آی ای و اجرای نقش بلک واتر، به فاز جدید دهشت آفرینی روی آورده است.
اولاً آدم هایی  به مراتب مهم تر درخط اول هدف گیری قرار دارند؛ ثانیاً قبل از فهمیدن این که چی دستانی عامل این جنایت بوده اند، تعیین زمان برای اجرای این جنایت است.  موساد و سی آی ای هرکسی را که اراده کنند، حذف فزیکی می کنند؛ اما افغانستان با چندین اسرائیل همسایه است و نیازی به موساد تل ابیب نیست. ترور ایازی ممکن است با روند پرفشار تنش منطقه ای برخاسته از توافق نامه یک جانبه امریکا و طالبان و تشکیل بلک واتر رسمی برای ادامه جنگ است. 
اکنون طالب دوشقه شده و یک بلک واتر اسلامی یا هندی نیز ظهور کرده است.