-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳۱, شنبه

تلفات حد اوسط مبتلایان به کرونا به هزار تن در ۲۴ ساعت رسیده است

منابع امنیتی و بهداشتی درتماس با گزارشنامه افغانستان از افزایش شمار جان باخته گان بیماران کرونایی در کابل و سراسر افغانستان خبر می دهند. منابع تایید می کنند که گراف تلفات خاموش و خارج از آمار رسمی به شدت درحال بالا آمدن است. 
حتی منبع امنیتی می گوید که میزان اوسط تلفات که عمدتاْ شبانگاهان در گورستان های کابل و مراکز بزرگ شهری اطراف به سرعت دفن می شوندِ در جریان هر ۲۴ ساعت یک هزار نفر است. منابع وزارت بهداشت به حکم ارگ و جهت پیشگیری از بی نظمی اجتماعی اجازه انتشار آمار واقعی را ندارند.