-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۲, دوشنبه

دادگاه رسیده گی به پرونده قتل سالم ایزدیار چرا سه سال بعد گُل گرده؟


طوق مسوولیت را به گردن جنرال شريف يفتلى، جنرال مراد على مراد، جنرال گل نبى احمدزى، جنرال حسن شاه فروغ و جنرال صادق مرادى انداخته اند. قضیه خیلی روشن بود و نیازی به زمان طولانی نداشت. کار یک هفته ای بود. 
به نظر می رسد از بین این قضیه یک دُم خروس توطئه و نفاق بالا کشیده شده است. نام گل نبی و حسن شاه فروغ تاکتیکی درلست گرفته شده اند؛ آن ها را به طور نمایشی گاه درحاشیه و گاه در متن خواهند آورد و هیچ مجازاتی درکار نیست.
دنیا می داند که عوامل اصلی قتل، گل بنی و حسن شاه فروغ بوده اند.
 اصل هدف که باید زده شود، مرادعلی و یفتلی است. یفتلی سخت ضد انحصارگری و مرادعلی هم نجات دهندۀ مارشال دوستم از طرح تروری بود که در ارگ بسته شده بود.