-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

گزارش می رسد که ظهیرسعادت سابق وکیل درولسی جرگه به هدایت امرالله یک مرکزی برای «جوانان» گشوده است که در راستای جلب و جذب جوانان پنجشیری درکابل و پنجشیر فعالیت کند. 

به نظر می رسد که کارهای روند سبز چندان نتیجه بخش نشده است. مرکز جذب و فراخوان ظهیرسعادت از سوی امرالله صالح تمویل می شود و بیشتر روی دختران تمرکز دارد.