-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۵, یکشنبه

همایش های مشکوک علیه ایران درحال سازماندهی است


علاماتی بروز کرده است که  افغانستان را به سکوی یورش علیه ایران آماده کنند.
جناب خواجه میراحمد خبر داده است که دیروز شمار زیادی از افغان‌های مقیم اروپا در شهرهای پاریس، فرانکفورت، برلین در اعتراض به آنچه 'خشونت‌های اخیر دولت ایران علیه مهاجران افغان در ایران' می‌خوانند، دست تظاهرات زدند.

شادروان احمد شاه مسعود معتقد بود که پالیسی دایمی پاکستان قطع کردن پای افغانستان تا محاذ زانو است؛ ولی هرگاه ایران دستش برسد، پای افغانستان را تا آخر ران اره می کند.

اما من تصاویر زندۀ تظاهرات را یک نظر دیدم. تعداد راه پیمایان چشمگیر بود. زمانی که دکترخلیلزاد به نماینده گی از امریکا و ناتو، با تروریزم طالب توافق نامه سیاسی تاریخی به امضاء رسانید؛ چرا هیچ کسی در داخل افغانستان به اعتراض برنخاست و درمجامع «مهاجران» درخارج، جنبشی اعتراضی ملی را شکل نداد و علیه این پیمان که هستی و منافع ملی افغانستان را دو دسته به پاکستان هدیه می دهد؛ به غیراز تحرکاتی محدود، دست به همایش و نمایش نه زدند؟

به تعداد پنج هزار طالب تروریست که حدود 750 تن از آنان از سوی محاکم ثلاثه در افغانستان به اعدام محکوم شده اند؛ قرار است تا آخرین نفر از بند رها شوند. اما کسانی از داخل و جماعاتی از اروپا و چهارگوشه جهان دست به همایش نمی زنند!

 امریکا یک گروه تروریستی را که به بهانۀ آن، 40 کشوربه فرماندهی امریکا به افغانستان لشکر کشید؛ مشروعیت داده اند وقرار است طی یک پروسه قانونی و رسمی، قدرت را به آن ها واگذار کنند. تمام دست آورد های جمهوری درخطر و قفس سازی به زنان در دستور کار «امارت اسلامی» ساخت آی اس آی، انگلیس و عربستان است. درین زمینه چرا حس ناسیونالیزم مهاجران سر به طغیان نمی زند؟
سازماندهی همایش های مشکوک، افغانستان را به تخته خیز حمله احتمالی امریکا به ایران تبدیل می کند.
افغان ها همیشه درتعامل سیاسی بازنده بوده اند.