-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۳, جمعه

توافق طالب و خلیلزاد هرگز موفق نخواهد شددرعکس؛ یک طالب بلک واتر، سرباز اسیر اردوی ملی را قصابی می کند.