-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۸, یکشنبه

صلح امریکا وطالب لغو خواهد شد

دوکتور احمد شاه طغيان - مزارشريف ٧ سرطان

اکنون واضح شده که دونالد ترمپ بخاطرپيروزى در انتخابات پيشروى رياست جمهورى ايالات متحده به هر اقدام غير قابل پيشبينى دست ميزند:
مذاکرات صلح وبلاخره معاهده ننګين صلح به طالبان ، خروج به عجله شش هزار عسکر امريکايى واکنون تصميم براى خروج ديګر چهارهزار عسکر از افغانستان ٠
بخصوص اينکه شب ګذشته شبکه CNN اعلان کرد که طبق پيشبينى هاى اوليه دونالد ترمپ در ايالات کليدى امريکا در موقف ضعيفتر نسبت به جوى بايدن قرار دارد قصر سفيد بکلى دست وپاچه شده وبه خاطر انحراف اذهان عامه مردم امريکا عاجلا مسله خروج بيشتر سربازان امريکايى از افغانستان را مطرح کرد واحتمالا تصاميم عجولانه ديګرى در بعضى مسايل بين المللى خواهد ګرفت٠
زيرا در سياست داخلى دونالد ترمپ چيزى براى ګفتن به امر يکايى ها ندارد٠
چنين به نظر مى رسد که تا تدوير انتخابات امريکا سراسيمگى عجيب وغريبى در قصر سفيد ادامه خواهد يافت. طالبان ومتحد نزديک ان پاکستان سعى خواهد کرد تاازين وضع حد اکثر براى تقويت موقف خود استفاده کند؛ اما يک حقيقت اشکار است که مذاکرات صلح بين الافغانى اگر شروع هم شود بدون کدام نتيجه ماه ها طول خواهد کشيد وقبل از انتخابات امريکا به کدام نتيجه نخواهد رسيد. حرف هاىی درباره حکومت موقت اگر چه از طرف خليلزاد و عده اى ديگر با قوت بيشتر حمايه خواهد شد؛ اما اين راه به " ترکستان" ميرود٠
بعد از انتخابات چه خواهد شد؟
فهم ناچيزم از سياست ايالات متحده ووضعيت منطقه پيشبينى مى کند که در هردو حالت (پيروزى جمهورى خواهان يا دموکرات ها درانتخابات) جنگ در افغانستان با شدت بيشتر ادامه خواهد يافت؛ پروژه صلح خليلزاد به فراموشى سپرده خواهد شد وبه احتمال اغلب معاهده صلح امريکا با طالبان به يک بهانه یی لغو خواهد شد؛ وحتى امکان ارسال بيشتر عساکر خارجى به افغانستان وجود دارد؛ به خصوص همکاران اروپايى افغانستان به هيچ وجه حاضر نيستند که اين کشور را به حال خودش بگذارند و دست اوردهاى ٢٠ ساله جامعه جهانى در افغانستان به باد فنا برود وحتى بدون امريکا در کنار مردم افغانستان خواهند ماند٠ انگلا مرکل امروز به صورت آشکار دربروکسل اظهار نمود که دربارۀ يک اروپاى بدون سرکرده گي امريکا بايد فکر کرد٠
براى مردم افغانستان باتاسف عميق که صلح تاهنوز در"شاخ آهو" است٠