-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۶, جمعه

کلیپ آریانا با سه حادثه داخل افغانستان رابطه دارد


از نظر بنده، ترور اپراتیفی مولوی ایاز نیازی از نظر هدف و نتیجه ای که برای آن تعیین شده، کم وبیش شبیه ترور میراکبرخیبر درآخرین روزهای حاکمیت سردارداوود خان است. یعنی، خراب کردن نظم موجود و جایگزینی بازی جنگی پیچیده تر.
 نتیجه و مفادِ حساب شده در چند رویداد به ظاهر نا مرتبط با هم در هفته های اخیر، با هم شبیه اند؛ از یک دست اداره می شوند؛ یا ماهیت واحد دارند.
 اول، پخش چند نوع پیام به ظاهر بازرگانی مشکوک و بی سروته از تلویزیون طلوع که درآن، به غیر از دهشت افگنان معلوم الحال وابسته به طالب و شبکه حقانی وداعش، به عناصری با چهره های ساخته گی پیوسته اشاره می شود.
انتشارکلیپ آریانا سعید که کلاً مشابه به همین اعلانات طلوع است.
سوم، ترور مولوی ایازنیازی. و آخرسر، پخش واکنش های زنده از پرخاش گویی های نماینده گان مختلف مجامع مذهبی درمراسم دفن و کفن مولوی نیازی صرفاً از شبکه طلوع نیوز.
حال، نتایج این حوادث مرتبط با هم ( از نظرماهیت ومحاسبه) هرچی باشد، درهفته های آینده رؤیت خواهد شد. احساس من این است که یک جبهۀ جدید جنگ مذهبی درافغانستان شکل می گیرد که اول از همه اسلامیت و مشروعیت طالبان را زیر سوال می برد؛ عین سال ظهور طالبان در 1994 میلادی که طلسم اسلامی مجاهدین را شکست.
قرارنیست طالبان، بدون یک اپوزیسیون بدتر از خود شان درمحور قدرت سیاسی جایگیرشوند.