-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۶, دوشنبه

اگر بین طالبان و هند، خارج از چهارچوب تلاش های خلیلزاد، توافقنامه ای حاصل شود، عواقب آن به امریکا و ناتو خوب نخواهد بود.