-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۲, پنجشنبه

توهین اشرف غنی به لوی درستیز اردو

در نشست ارگ، جایگاه جنرال بسم الله وزیری باید رو در روی جنرال قمربجوا درنظرگرفته می شد. اگر استدلال می کنند که قمربجوا مسوولیت پیشبرد مذاکرات سیاسی با کابل رابه عهده داشت؛ پس دعوت کردن از لوی درستیز اردوی افغانستان و اشتراک در جلسه ملکی، چه ضرورت بود؟
شاید غنی بگوید که خودم «سرقوماندان اعلی قوای مسلح» هستم. این یک حرف پوچ و یک تشریفات ساخته گی عاری از منطق است. سرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان جنرال میلر است؛ نه غنی.
یک حکومت سکتاریستی فاقد اقتدار باید همین گونه عمل کند؛ نه بهتر ازین. اگر بسم الله وزیری جرئت داشته باشد، بدون فوت وقت، درمحضر رسانه ها، از مقام خود به رسم اعتراض استعفا دهد.