-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۸, یکشنبه

دکترسمیع حامد

با هر بهانه، در همه جا کشته می‌شویم
هر لحظه با هزار بلا کشته می‌شویم

خوش می‌شویم: صبح چه زیبا شگفته است
وا میشود دریچه و ما کشته می‌شویم

در می‌دهند خانۀ ما را مسافران
تا چیغ می‌زنیم «چرا؟»، کشته می‌شویم

تا پیش گور تازۀ یک دوست، یک رفیق
بالا کنیم دست دعا کشته می‌شویم

بی ارزش است مردن ما بسکه مرده‌ایم
ای هموطن! «به نام خدا» کشته می‌شویم