-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۵, پنجشنبه

فرید مزدک! چرا در کودتای سفید علیه ببرک کارمل شرکت کردی؟

من نکاتی را که در بارۀ داکترنجیب مطرح کردی، خواندم.
نوشته: عثمان نجیب


حالا که اشتباهات داکتر نجیب را که او را همراه با برادرش با چنان بی رحمی و فضاحت  پای چوبۀ دار برد، برجسته کرده ای، یکی دو سوال را هم جواب بده.

شما ها که عمری در رکاب ببرک کارمل بودید، چرا اجازه دادید که نجیب در یک کودتای اجباری سفید، ایشان را کنار بزند و خود در جای گاه مقتدر تر از اشرف غنی قرار گیرد و تو هم به عنوان معاون وی برگزیده شوی؟
ارمغان این همه ندانم کاری ها چی بود که حتا خود تان هم پس لرزه های آن را احساس و تجربه کردید؟ 
 درثانی از شما می پرسم:
ذلت روز خروج خود و نجم الدین کاویانی را از میدان هوایی کابل به یاد داری؟ 
همان روز اول عید را می گویم که مقابل یک پهره دار عادی با تعظیم ایستاده بودید و با تضرع  اجازه ی دخول به طیاره  را می خواستید. اما گوش آن مجاهد شنوا نه بود. تا این که به اجبار و روان پریشی برای کسی در جایی زنگ زدید که من و جنرال صاحب لطیف هم نشسته بودیم. همان جا یادم آمد که واقعن عزت و ذلت به دست خدا است که متأسفانه شما خودتان ناظر احوال تان بودید.
اگر انکار کردید، با تفصیل بیشتری و مستند تر برای تان می نویسم.