-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۶, دوشنبه

به ضد آدم سوزی در غزنی چرا اعتراض نکردید؟

رضا روزبهان ( رضا محمدی)

از ما نژاد پرست تر کجاست؟!امروز یک عده از افغان های ما، می خواهند بر ضد نژاد پرستی و بعد سوزانده شدن یک موتر در ایران، مظاهره کنند. خوب کار می کنند. اما من می گویم ما باید بر علیه خود مان و بیچارگی خودمان مظاهره کنیم. ایران، خیرست، شما در همین شهر های افغانستان خود ما یک بار بروید مثلا همین نورستان را که پارک ملی شده، یا جنگل های زیبای خوست یا یگان جای دیگر، زنده اگر بر گشتید، بعد از دیگران شکایت کنید. شهر دیگر هیچ، چند روز قبل، چند نفر در غزنی ما از قریه خودشان به قریه هم جوار می رفتند، اینها را نه داخل موتر، بلکه زنده، آتش زدند... بر علیه آن آدم سوزی، چه کسی مظاهره کند؟!

بحث پشتو زبان و فارسی وان نیست، یک شاعر پشتو زبان هم نمی تواند به قریه خود برود و زنده برگردد. همین حالا، یک بدخشانی یا تخاری از تنها راه ممکن که بغلان و قندز ست به خانه اش با امید و نومیدی می رود. در همین زابل، بغل غزنی ما، چند خانواده را به شمول دختر نه ساله، سر بریدند. فیلم هم گرفتند. اینها گیرم، افغان اصل نبودند، یکی از دوستان بسیار خوب و به هزار دلیل افغان واقعی ما، دو هفته قبل در بین مزار شریف و شبرغان، که یک ساعت راه هم نیست، با سر بریده به خانه برگشت.
اگر مظاهره یی باشد باید بر علیه این وضعیت، باشد. بر علیه دولتی که توانایی محافظت از مردمش را ندارد. بر علیه جمع فراهم دزدانی که ما را مجبور به فرار و سوختن و غرق شدن در جاهای مختلف دنیا کرده اند. در ایران، در آب های ترکیه، در آب های یونان و اندونزی، در صربستان و در هر گوشه از عالم. نژاد پرست ماییم که هر روز بر سر قوم و نژاد و اصل و نا اصل هم دیگر را می کشیم. نژاد پرست ما مردمیم که یک گوساله بنی اسرائیل را رهبر می گیریم تا احساسات قومی مان، ارضاء شود.
واقعیت این که دو نژاد در جهان بیشتر وجود ندارد،
نژاد فقیر
نژاد دزد
در هیچ کدام ازین آتش سوزی ها و انفجارها و غرق شدن ها، بچه های نژاد دوم از هر کشوری که باشد کشته نمی شوند. اما فرزندان فقیر افغان و ایرانی و کرد و پاکستانی و تاجیکستانی و غیره... هر روز با هم در مسیرهای قاچاق کشته می شوند. با خونی یک رنگ و مرگی بی رنگ.