-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

اگر قیومی دهن باز کند!

شاداب امین بیگزاد

می‌دانید چه کسانی به زندان می‌رود؟

راز های مصارف انتخابات، رازهای کود ۹۱، گرفتن پولهای پنهانی از ایران، راز های شکست بزرگ پول افغانی در مقابل دالر، دروغ های دهلیز هوایی، شکست هزاران دستگاه تولیدی کشور وسدها حاتم بخشی های ارگ حتی پرداخت پول به جریان های مخالف دولت.

نکته: قیومی وزیرمالیه سابق حکومت اشرف غنی شهروند امریکا است و مطابق به قانون اساسی امریکا هیچ کشور در هیچ گوشه جهان حق بازداشت ویا محکمه شهروند امریکایی را ندارد؛ محکمه شهروند امریکا در بیرون از خاک آن کشور به معنی نقض حاکمیت و نقض قانون اساسی امریکا است. اکلیل حکیمی کجاست؟ نادر آتش کجاست؟ قدیر فطرت کجاست و حالا قیومی!

ناگفته نماند چگونه ممکن است که وزیر فاسد و دزد نباشد اما، سه معین و هفتاد کارمند آن وزارت دزد باشد، در مورد وزارت مالیه باید گفت این وزارت جای بزرگترین دزدان سیستماتیک افغانستان است.