-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۸, چهارشنبه

سارا « سرور»/ طلوعی دیگر در موسیقی ارزش گرادوستداران « موسیقی خوب» در مجامع شهروندی افغانستان درداخل و گوشه و کنار دنیا، در جمع خواص رده بندی می شوند که از آلوده گی های صوتی همیشه موجود مبتذل سرایان، آزرده و کناره نشین شده اند. 

من در هفته های پیسن، آهنگ های آموزشی سارا سرور دختر بانو هنگامه را به زبان فارسی مکرراً می شنوم. این دختر نجابتی دارد عجیب، مهارتش درنواختن پیانو، عمیق و یک طنین شفاف همانند حریری از اصل صدایش عبور می کند. 

کلاس این دختر بالاتر از همگنان اوست. این دختر روحی خارق العاده دارد. مبارک باد برای وطن دارانی که مشرب و منشی ویژه دارند. و همچنین برای هنگامه، آن «بالاخاتون» هنرموسیقی افغانستان و همسرایشان.