-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۲, دوشنبه

شورش های "پساکرونا" از "امریکا" به اروپا رسیده!

۱۹ حوت/ اسفند ۱۳۹۸ یادداشتی منتشر کردم با عنوان «انسان پسا کرونا» و آنجا نوشتم

عبدالله شهبازی«بسیاری از کشورهای جهان آلوده به کروناویروس هستند ولی خبرها را کم و بیش سانسور می‌کنند. این سانسور زود می‌شکند و شاید امواج اعتراضی مردم تهیدست را با پیامدهای سنگین در پی داشته باشد... شاید طبیعت رحم کند و با گرم شدن هوا همه‌گیری ویروس متوقف شود... بفرض مهار،‌ که دیر یا زود چنین خواهد شد، این شوک بزرگ بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهان، و مهمتر از همه بر روح و روان ما آدمیان، تأثیرات عمیق خواهد داشت. انسان پسا- کرونا با انسان پیشا- کرونا متفاوت خواهد بود.»

آشوب‌های هفته اخیر آمریکا، که از دوشنبه (۲۵ مه ۲۰۲۰/ ۵ خرداد ۱۳۹۹) با قتل یک سیاهپوست به دست پلیس در شهر مینیاپولیس (ایالت مینه‌ سوتا) آغاز شد، تاکنون ادامه دارد و ابعادی گسترده‌تر و تخریبی‌تر یافته است.

گزارش‌های امروز، یکشنبه ۳۱ مه/ ۱۱ خرداد، از تظاهرات همبستگی در شهرهای لندن و برلین و تورنتو خبر می‌دهد. در آمریکا نیز اعتراضات، و گاه آشوب همراه با تخریب شدید، به بیش از ۷۵ شهر تسری یافته، در بیش از ۲۰ شهر مقررات محدودیت تردد برقرار شده و در ۱۲ ایالت،‌ از جمله کالیفرنیا، گارد ملی وارد عمل شده است. نیویورک تایمز یکشنبه این موج اعتراض و آشوب در آمریکا را از زمان قتل مارتین لوترکینگ (۱۹۶۸/ ۱۳۴۷) بی‌سابقه خواند.

تسری امواج اعتراضی آمریکا می‌تواند شروع موج بزرگی از آشوب‌های پساکرونایی باشد و در برخی کشورها که بستر مهیاتری فراهم است، مانند فرانسه و ایتالیا و اسپانیا، به وضعی شبیه به آمریکا بینجامد.

این آشوب‌ها اعتراض ساده به قتل یک انسان سیاهپوست نیست. قتل جرج فلوید جرقه‌ای بود که مردم آماده انفجار را به حرکت درآورد. سیاست‌گذاری‌های سه دهه اخیر، که به انباشت ثروت‌های عظیم در دست اقلیتی ناچیز انجامیده، گسترش بیکاری و فشار مالی در دوران کرونایی و فشارهای روحی ناشی از این دوران، فضایی مهیا برای انفجار فراهم آورده است.

علاوه بر اروپای غربی امواج شورش‌ها و آشوب‌های پساکرونایی محتمل است به سایر کشورهای دارای بستر مناسب نیز سرایت کند. ایران از این موج برکنار نیست.