-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۳, جمعه

عده ای گفته اند مسلمین از وقتی که دین را بد فهمیده اند دچار انحطاط شده اند. عده ای دیگر هم معتقدند که مسلمین از وقتی دچار انحطاط شدند دین را بد فهمیدند. یعنی بد فهمیدن دین را عده ای علت گرفته اند و عده ای دیگر معلول.

بنده از جمله کسانی هستم که معلول گرفته ام. یعنی معتقدم وقتی مسلمین دچار انحطاط شدند، از دین هم فهم منحط پیدا کردند.

- عبدالکریم سروش