-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

اعتراض حزب وحدت اسلامی دربرابر استخبارات امریکا

از انتشار آمار فنی و دور از منطق خود داری کنید.



بسمه تعالى 

بيانيه حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در پيوند به انتشار نادرست فيصدى جمعيت هزاره ها در افغانستان 

اداره استخبارات ايالات متحده امريكا در يك اقدام نادرست سياسى تعداد نفوس هزاره هارا بين 10 تا 15  درصد اعلام كرده است آنهم در آستانه شكل گيرى كابينه جديد كه ميتواند بر تحقق عدالت ملى و مشاركت سياسى تأثير منفى بگذارد 

اين منطق ادراه استخبارات آمریکا عجیب است
در همه کشور های جهان، جمیعت انسانی رو به افزایش است اما در افغانستان فقط هزارها است که جمیعت اش رو به کاهش است . 
در مورد جمعیت اقوام افغانستان بررسی های دفترچه اداره استخبارات آمریکا ‏CIA Factbook مطلب تعجب آورى را نشر نموده كه در آن دفتر جمعیت هزارها و شیعه های افغانستان را 10 الی 15 درصد گفته است که منابع آمارى ایالت متحده آمریکا از همان دفتر بحيث مأخذ استفاده میکنند ، اين در حاليست كه  همین اداره بظاهر معتبر جهان در سال 1998  جمیعت هزارها و اهل تشیع را 19 درصد گفته بود.  سال 2000   هم همان  19  درصد اما در سال 2002 بدون کدام آفت آلهی به 10 درصد کاهش یافت در سال 2004 باز هم 19 درصد اما بعد از سال 2004 کم کم در بررسی های آن اداره گویا معتبر جمیعت هزارها رو به نزول رفت در حالیکه در مناطق هزاره نشین نه کدام سونامی آمد و نه کدام زلزله و نه کدام وبای که فقط هزارها را از بین ببرد و جمیعت اش را کم بسازد . 
حالا در این سال هم همان کاسه و همان آش. 
کاش که توافق نامه بن با همه جزییات اش تطبیق میشد. طبق بند ۳ ضمیمه ۳ آن توافق نامه این وظیفه ملل متحد بود تا احصائیه گیری سراسری را حمایت مالی و تخنیکی میکرد اما برای تهیه ناقص لیست رای دهندگان دها ملیون دالر مصرف گردید اما سرشماری صورت نگرفت. 
ما نمی گویم از کی زیاد یا کم هستیم اما این آمار غیر فنی و دور از منطق براى ما پذیرفتنی نیست. 
از اداره مرکزی استخبارات آمریکا(CIA) خواهش میکنیم تا از پخش این گونه آمار خود داری کند زیرا این گونه آمار های بی اساس تبعات سیاسی و اجتماعى منفى بر ضرر عدالت اجتماعى هم می داشته باشد

                    پايان 

حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان 

       كابل ٢٦/٣/١٣٩٩