-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۴, چهارشنبه

وحشت، استراتیژی طالب در تشدید جنگ روانی است

رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی 
قابل توجه نيروى‌هاى قهرمان امنيتى و دفاعی کشور!

پس از امضاى تفاهم‌نامه‌ی قطر ديده مي‌شود كه طالبان و گروه‌هاى تروريستى، ستراتيژى جنگى شان‌را بيشتر بر جنگ‌روانى متمرکز نموده‌اند. آن‌ها در مشوره با حاميان بيرونى وهمكارى افراد نفوذى‌شان در داخل نظام بيشتر بالاى اهدافى كه تاثيرات بیشتر روانى دارند، متمرکز خواهند نمود، که من به بخشى از اشاره می‌کنم:

١- علماى صادق و وطن‌دوست را كه می‌توانند مشروعيت جنگ طالبان را پس از امضاى تفاهم‌نامه به چالش بكشند، آن‌ها را مورد هدف قرار داده، تا از يك‌سو كشتار نيروهاى امنيتى و دفاعى را مشروعيت بدهند و از سوى دگر؛ بتوانند آنها را به سوی خود بكشانند و يا حد اقل به خاموشى وادارند.

٢- قوماندانان و افسران سطوح متوسط را كه در بزرگ شهرها سكونت دارند، هدف حملات تروريستى قرار داده، تا با استفاده از وضعيت پيش آمده‌ی سياسى و خروج نيروهاى خارجى بتوانند در سطوح متوسط نظاميان كه حلقه مهم رهبرى جنگ را در ميدان‌های نبرد به عهده دارند نفوذ نموده و حملات نفوذى مشابه‌ زابل و يا هم قول اردوى شاهين را به نام‌هاى مختلف بيرون از مواد تفاهم‌نامه‌ی قطر انجام دهند.

٣- روی دو دلیل خيزش‌هاى مردمى، پوليس محلى و اردوى محلى را بيشتر مورد هدف قرار خواهند داد؛
اول: از نگاه اسلحه، تجهیزات و ساختار ضعيف‌ترين بخش نيروهاى امنيتى را تشكيل ميدهند و اين در حالی‌ست كه اين قوت‌ها در اكثر جاها در خط مقدم جنگ با كم‌ترین حمايه قرار دارند.

دوم: اين نيروها كه اكثراً نيروهاى بومى هستند با احساس اندك‌ترين كم‌توجهى و بى‌مهرى از سوى نيروهاى منظم دفاعى و امنيتى با در نظرداشت عوامل متعدد بيم آن می‌رود، تا خط تعهد خود را جهت بقاى خود تغير دهند كه در دهه‌ی هفتاد مثال‌هاى زيادى از اين تاكتيك را مردم افغانستان شاهد بودند.

٤- طالبان با وجود امضاى تفاهمنامه قطر نه‌تنها ماشين جنگى‌ شانرا به هيچ عنوانى ضعيف نخواهند ساخت، بل‌كه به شدت تلاش خواهند كرد، تا ساحه نفوذ خود را (بالاخص ساحاتى كه بخش عمده جلب و جذب نيروهاى امنيتى و دفاعى را تشكيل ميدهند) وسعت بخشيده و با استفاده از وضعيت پيش‌آمده سياسى از پروسه صلح من‌حيث وسيله بُرد نظامى استفاده نمايند، كه ما بعد از امضاى تفاهم‌نامه‌ی قطر آثار و علايم آنرا عملاً مشاهده می‌نماییم.

٥- با استخدام گروپ‌هاى جنايى سازمان يافته و چهره‌هاى مشهور جنايى با دادن وعده‌ی مصونيت به اين جنايتكاران، تلاش می‌نمايند تا با ازدياد جرايم جنايى در بزرگ شهرها، باعث ايجاد فاصله بيشتر بين دولت و شهر نشينان گردند و بدين گونه توانسته باشند تا با ايجاد فضاى بى‌اعتمادى بين نيروهاى امنيتى و دفاعى حمايت مردم را از نيرو هاى امنيتى و دفاعى كاهش دهند.

طالبان و حاميان شان ديگر كمتر از شيوه‌های‌ كه در موجوديت و حمايت نيروهاى خارجى از نيروهاى افغان و يا هم مواد و تعهدات گنجانيده شده در تفاهم‌نامه‌ی قطر استفاده خواهند كرد.

پس لازم است تا نيروهاى امنيتى و دفاعى نيز برنامه‌هاى نظامى و امنيتى خويش را بعداز مطالعه تمام آسيب‌پذيرى‌هاى شان، مطابق به تغيیر تكتيك دشمن و روحيه "دفاع خودى" با وسايل و امكانات دست داشته خويش اصلاح و تغيیر دهند.

به آرزوى موفقيت هميشه‌گى نيرو هاى امنيتى و دفاعى ما.
رحمت الله نبيل