-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۴, چهارشنبه

جنایت دیگر سپاه پاسداران درحق یک مهاجر افغان

یک شهروند افغانی کە بە قصد رفتن بە اروپا عازم ترکیە شدە بود، در مرزهای شهرستان خوی توسط نیروهای سپاه پاسداران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە ١٢ خرداد/ جوزا ٩٩ (١ ژوئن ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای بخش قطور شهرستان خوی بە سوی دستەای از پناهجویان افغانی تیراندازی کردە و یکی از آنها را بە قتل رساندەاند.


تاکنون هویت این شهروند افغانی کە بە قتل رسیدە برای هەنگاو احراز نشدە، اما اهالی منطقە ویدیوی کوتاهی از جسد وی را برای هەنگاو ارسال کردەاند.