-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۱, چهارشنبه

حذف مولوی نیازی/ تصمیم مشترک طالبان و حکومت بودگزارشنامه افغانستان در رابطه به مرگ مولوی ایاز نیازی به اطلاعات ذیل دست یافته است. 

بعد از فوت ناگهانی مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای دولتی، درمحافل مختلف، رایزنی ها شروع شده بود تا مولوی ایاز نیازی به جای وی به ریاست شورای علماء برگزیده شود.
استدلال این بود که هم محبوبیت ایاز نیازی در میان مردم فراگیر بود و هم چنین، ایشان از چهره های فهیم و معتدل اسلامی به شمار می رفت.

قیام الدین کشاف با طالبان رابطه داشت؛ اما درجه علمیت وی در مسایل اسلامی چندان درخشان نبود. وی بیشتر یک فرد دولتی بود و احکام را در خدمت دولت به کار می بست و مستمری بگیر دستگاه رسمی بود. اما ایازنیازی، برخلاف وی، دارای خصایل صراحت لهجه، استقلالیت درگفتار و یک عالم حنفی متنفذ بود که از رهبر تا عسکر را تابع کلام خود می ساخت.
افزون برین، نیازی عالم اسلامی تاجک تبار، به گفته خودش منتسب به جمیعت اسلامی و متمایل به احمد شاه مسعود به شمار می رفت و از اساسات دین برداشت بهتری نسبت به طالبان داشت و خطری زنده  به دیدگاه های دست کاری شدۀ اسلامی طالبان به وسیله عرب ها و پاکستان به حساب می آمد.

او چهره ای نسبتاً جهانی در مجامع اسلامی احناف بود؛ حال آن که طالبان بیشترینه مالکی و شافعی باور، به حساب می روند. 
نیازی پارسی گوی بود؛ هرچند به چندین زبان گپ می زد و به حیث رئیس علماء در دستگاه دولت کنونی که هست و بود خود را با قرائت سکتاریستی قومی تعریف کرده است؛ یک چالش جدی بود. گذشته ازین، ارگ به رئیس علمای دولتی بلی گوی نیاز دارد؛ نه به کسی مانند مولوی نیازی که حتی در محضر رئیس جمهور، از حدود و اربعۀ افکار و دیدگاه های خویش بدون مسامحه دفاع می کرد. اگر قرار بر برگزاری مباحثات اسلامی در مذاکرات بین الافغانی بود، هیچ یک از رهبران طالبان قدرت و تسلط بحث و فحص با مولوی نیازی را نداشتند.

دراطلاع با صراحت آمده است که مولوی نیازی بعد از مفاهمه میان طالبان و حلقات مرموز داخل حکومت، به وسیله یک شبکه خاص امنیت ملی تحت ادارۀ جناح اشرف غنی ترور شده است. حال کمیته حقیقت یاب برای بررسی مرگ نیازی را به حج و اوقاف داده اند. بی تردید، آخرین حد و حدود کار کمیته تحقیق، عیناً به اندازه کار کمیته حقیقت یاب مرگ آمرستار خواهد بود که به وسیله یک گروپ خاص تحت هدایت اجمل عابدی معاون امنیت ملی در شهرکابل از صحنه حذف گردید واعضای گروه حقیقت یاب هم زبان خود را مُهر کرده اند.