-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۵, یکشنبه

مذاکرات هند و طالبان در پشت پرده ادامه دارد


روزنامه دپلومات می گوید که امکان دارد هند رویکرد خود نسبت به طالبان را نظر به شرایط موجود تغییر بدهد. به نقل از روزنامه دپلومات، ضمیرکابلوف فرستادۀ ویژۀ ولادیمیر پوتین در امور افغانستان در صحبت با روزنامه هندو گفته است که دوران سیاست حاشیه گزینی هند در برابر طالبان سپری شده و اکنون جنبش طالبان به یک نیروی سیاسی تأثیر گذار تغییر شکل یافته و مذاکرات میان افغان ها نیز در آستانه آغاز شدن است. 
اما مساله مذاکره با طالبان برای همه بازیگران منطقه ای درگیر درافغانستان اهمیت یکسان ندارد. در صورت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، هند نسبت به حضور پایدار خود در افغانستان درنگرانی به سر می برد و به بازبینی در رویکرد خویش نسبت به فرآیند جاری نیازمند است.
نویسنده روزنامه دپلومات می پرسد که هرگاه شرایط درافغانستان ناگهان تغییر کند، نگاه هند به طالبان چه گونه خواهد بود؟
درحال حاضر، اظهارات رسمی مقامات هندی نشان می دهد که آن ها طالبان را به عنوان یک محورعمده در سناریوی سیاسی آیندۀ افغانستان قبول ندارند. تیلاک دیوشوار عضو شورای مشاوریت امنیت ملی هند بعد از آخرین اعلامیه طالبان مبنی بر عدم مداخله در امور دیگر کشورها، به خبرگزاری هندی ای، این، آی گفت که طالبان بازی « پلیس خوب و پلیس بد» را درپیش گرفته اند و با گشودن باب مذاکرات با هند، سعی دارند حکومت اشرف غنی را تضعیف کنند.
با وصف آن که روسیه، چین و اتحادیه اروپا فرستاده های ویژه ای در امور افغانستان معرفی کرده اند، هند از هرگونه تلاش برای گفت و گو با طالبان پرهیز کرده است. 
دپلومات می نگارد که افزون بر عدم ثبات سیاسی و سیاست های جناحی درافغانستان، توافق جدید بین اشرف غنی و دکترعبدالله، پهلو های مبهم دارد و به همین دلیل درمحفل دیده بانان اوضاع افغانستان، این دیدگاه گسترده به وجود آمده است که در مذاکرات  صلح، نقش ووزنۀ حکومت کابل بسیار کاهش یافته است و هند نیاز دارد تا نقش خود را درین کشور متنوع در نظر گیرد.
هند برخلاف دیگر کشور با احتراز از گفت وگو با سازمانی که آن را تروریستی می داند، به رفتار و اخلاق عالی وفادار مانده است. هند با تاکید بر حمایت از دولت افغانستان، حتی با خروج نیروهای امریکا از افغانستان این پروسه را در دراز مدت ضربه خواهد زد.
برخی بدین باورند که هند برای به دست آوردن ضمانت از طالبان به هدف پاسداری از حضور خود در افغانستان، با طالبان درپشت پرده در تماس است. درصورت که چنین تضمینی به دست آید، به یک تعامل کلی بین هند و طالبان خواهد انجامید. دگرگونی اوضاع امنیتی وسیاسی از هند می طلبد که جهت حفظ موقعیت خود، برای آغاز گفت و گو با طالبان باز تر عمل کند.
با این حال، محافل استراتیژیک در داخل هند، مقامات را به تعامل و نزدیکی دپلوماتیک با طالبان تشویق می کنند. هند در بدون تردید باید در تصمیمات خویش در رابطه به معامله با همه نیروهای حاضردرافغانستان وحراست از منافع خود همه جانبه عمل کند.