-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۳, جمعه

گزارش هایی در دست است که پروژه انتقال قدرت به بلک واتر امریکایی ( طالبان) از چندین جا صدمه دیده است. پاکستانی ها به علت دلسردی و حاشیه نشینی مرموز هند، هرگز به آیندۀ این روند امیدوار نیستند. مقاومت حکومت کابل نیز درحال افزایش است و این مساله می تواند اوضاع جدیدی را بعد از توافق رقم بزند.