-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳۰, جمعه

هیأت ارگ و سارنوالی برای گوشمالی دادن آصف ننگ به لغمان رسید

خبر می رسد که یک هیأت بلند پایه مشترک از ارگ وسارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری جهت بررسی فساد والی لغمان به آن ولایت سفر کرده است.
طبق معلومات آصف ننگ والی لغمان حدود پانزده صد نمره رهایشی را خلاف قانون و برخلاف حکم رئیس جمهور توزیع کرده است. منبعی از ارگ می گوید که اشرف غنی غصب زمین وفساد در این سکتور طی یک حکم ویژه توزیع زمین ها را منع کرده و مکتوب متحد المال به ولایات و حکومت محلی صادر شده است. 

ولی آصف ننگ  والی لغمان با وجود حکم صریح وقاطع رئیس جمهور  در حدود 1500 پانزده صد نمره رهایشی و20 نمره تجارتی را به قیمت بلند به فروش رسانده است که صدای شیپور این فساد بزرگ وعلنی به کابل رسیده است .
پیش ازین یک از اداره مستقل ارگانهای محل جهت تفتیش به لغمان سفر کرده بود؛ اما گفته شده که هیأت مزبور خود به عامل فساد مبدل شده و از شاروال لغمان حدود 60000 شصت هزار دالر رشوه گرفته و روی فساد چند لایه در آن ولا پرده انداخته است. 

حالا یک هیأت مختلط از ارگ ریاست جمهوری وسارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به آن ولایت سفر کرده است.