-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۳, جمعه

کی علیه دکترنجیب کودتا کرد؟


استرجنرال محمد نبی عظیمیسرانجام داکتر غنی رییس جمهور افغانستان در مورد ایجاد دولت موقت پس از دست‌یابی به توافق صلح، می گوید که او اشتباه داکتر نجیب الله، رئیس جمهوری پیشین را تکرار نمی‌کند.

او که در یک ویدیوکنفرانس با شورای اتلانتیک امریکا صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال ایجاد دولت موقت در افغانستان، گفت که "یک بار این فلم را دیده‌ایم و دیگر نمی‌خواهیم آن را تکرار ببینیم".

اشاره‌ وی، به اعلام استعفای داکتر نجیب الله در جریان مذاکرات با مجاهدین می‌باشد، او این استعفا را بزرگترین اشتباه داکتر نجیب الله خواند.

نجیب الله که از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور افغانستان بود، پس از روی‌کار آمدن حکومت به رهبری مجاهدین در افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد.

در سال ۱۹۹۶ طالبان پس از تصرف شهر کابل، داکتر نجیب‌الله و برادرش شاهپور احمدزی را از دفتر ملل متحد در کابل بیرون کشیده و نخست به ضرب گلوله کشته و سپس در چهارراهی آریانا حلق آویز کردند.

همانگونه که اکنون تلاش‌ها برای مصالحه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان جریان دارد، داکتر نجیب‌الله نیز در واپسین‌ سال‌های ریاست جمهوری خود طرح مشی مصالحۀ ملی را به مخالفان دولت پیشنهاد کرده بود، اما این طرح موفق نشد و بلاخره مجاهدین قدرت را در درست گرفتند و صفحۀ جنگ‌های تنظیمی و داخلی در افغانستان آغاز شد.

***

حالا تمام مردم دنیا وحتی غنی دوست و همتبار نجیب الله می دانند که طرح مصالحه ملی و استعفای پیش ازوقت نجیب بزرګترین ونابخشوده ترین اشتباهات وی بود که منجر به سقوط دولت وی شد؛ به جز حلقه کوچکی از طرفداران و چک چکی های نجیب که مرغ شان یک لنگ دارد وبا سفاهت و قباحت بی نظیری می گویند در مقابلش کودتا شده بود.

کودتا در مقابل کسی که ماه ها پیش از فرارش استعفا کرده و خود به خود فاقد قدرت وصلاحیت بود و تمام پل های عقبش را با فراربزدلانه اش خراب کرده بود و یک سپاهی و افسر دیگر حاضر نبود اوامرش را بپذیرد، افترای احمقانه یی بود که فقط از عهده چند تا ساده دل فلک زده برای نجات از بد نامی تاریخی وی عنوان شده بود!