-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳۱, شنبه

عبدالاکبر اکبر مطلب جالبی نوشت

برخی از نویسندگان، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و قلم بدستان افغانستانی چنان دل شان‌ به حال مردم ایران می‌سوزد و چنان از دیکتاتوری، حکومت استخباراتی، حکومت سرکوبگر مذهبی و بدبختی مردم ایران در فیس بوک و توئیتر ناله و نوحه سر می دهند که آدم دلش می شود افغانستان برود و در فضای انسانی آن کشور دمی بیاساید.
او بانو و آقای محترم!
تو پس از ۷ شب از ترس دزد، قاتل و رهزن از خانه ات بیرون برآمده نمی توانی؛ تو ۲۰ سال آخر را زیر دیکتاتوری دولتی، سرکوب آزادی بیان و حکومت های وارداتی زندگی کرده ای؛ تو حتا مالک کشور خود نیستی.
به مردم نسخه شفابخش ننویس. از خود بگو و به خود بگو.
تو یک قرن دیگر به ایران دیکتاتور نمی رسی. چرا خود را اذیت می کنی.