-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

داعش در بسترشهر ها درحال ساختاری شدن است

متأسفانه وضعیتی خاص و اضطراب آوری در مملکت حاکم شده. تبلیغات همه جانبه، از موسیقی، تا مستند سازی و از پروپاگند روزانه تا موضع گیری های خارجی ها، برای ترس آفرینی در ذهن مردم از هر طرف درجریان است.
ما پیوسته می گوییم که داعش دربستراجتماعی افغانستان جایگاه ندارد و پدیده چسب زده است. اما یک بار به شبکه های اجتماعی دقت کنید، اکثر مبلغان و حامیان داعش، زیر پوشش یا بدون پوشش، شهرنشینان به ظاهر مدنیت گرا هستند. داعش، یک تب است که به جان مردم انداخته اند. این تب، به مرور مثل دیگ پلو، دم خورده و مردم خود متوجه امر نیستند.

آدم های شناخته شده خواستار آزادی رهبران شهرنشین داعش شده اند. حتی کمپاین شروع کرده اند. این نشانه ای بسیار خطرناک برای کشور است.