-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۹, پنجشنبه

جنگ هند و چین توافق با طالبان را از بین می برد

رقابت بین چین و هند همچو دو بازیگر نیرومند و با هم رقیب در حوزۀ افغانستان، بسیار شدید، سرنوشت ساز و خطرساز است.
چین، اسپانسرطالبان و هند، دشمن آشتی ناپذیرطالبان است.
به نظر می رسد تنش از مرز رقابت به دشمنی گذر کرده است. درصورتی که جنگ مرزی اخیر درمنطقه لداگ کشمیر، به موقع مهار و خاموش نشود، به توافق نامه صلح با طالبان که با رضایت حد اکثر کشورهای منطقه حاصل آمده، پایان داده می تواند. تا این دم، جناح های مختلف طالب با مشخصه طالب ایرانی- هندی درصحنه ظاهر شده است.