-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

اینه بیا ازین نوده پیوند کو...

دستور روسیه به طالبان: سربازان امریکا و ناتو را بکشید!

روزنامه نیویورک تایمز و همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده اند که مقام های اطلاعاتی امریکا به راپورهایی دست یافته اند که روسیه از شبه نظامیان وابسته به طالبان دعوت کرده است که به کشتن سربازان امریکایی و ناتو اقدام کنند. 
درگزارش آمده است که این اطلاعات درنتیجه بازجویی از شبه نظامیان و جنایت کاران به دست آمده و نشان می دهد که طالبان برای انجام این مأموریت از مأمورین روسیه به ویژه از بخش 29155 وزارت دفاع آن کشور پول می گیرند.