-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۳, جمعه

ایران ضربات مرگباری بر داعش «افغانی» خواهد زد

کمپاین تبلیغاتی برای زمینه سازی به داعش درحال گسترش است
علاماتی وجود دارد که کمپاین تبلیغاتی همه گستر به هدف جانشینی داعش به جای طالب دراذهان عامه مردم افغانستان، درسطح تلویزیون های داخلی و خارجی مربوط به «افغان ها» درحال گسترش است.  شعاع موج انتقال بحران به بحران جدید را کلان گرفته اند تا طی ماه های آینده به سوی سرحدات غرب ( با ایران) هُل بدهند. عربستان، امریکا وامارات علیه ایران، از راه افغانستان آماده به جنگ اند.

 سلیبریتی های افغان هم که قاعدتاً آب خود را پُف کرده نوشیده و اغلب درکمال بی دردی، به آتش «سیاست» دست نمی بردند؛ ناگهان درضدیت با ایران فعال شده اند. حتی سفیرسابق طالبان ( مولوی ضعیف) درهمسویی با پروژۀ سفید سازی سیمای منحوس طالبان وحشی،  یک روایت Fake و مملو از لاف گزاف را به قلم آورده و از قول ملاعمر، آن کود ( هنوز قابل مصرف) استخباراتی آی اس آی آورده است که ( گویا) گفته بوده: ما ایران را دو باره تا اصفهان اشغال می کنیم!

ایران، دشمن مردم افغانستان است. بهتراست گفته شود مثل پاکستان، دوست منافع خود است؛ اما داعش وطالب، به حیات افغانستان خاتمه خواهند داد. هرچند تلاش برآن است که رهبری عملیاتی داعش «افغانی»، عمدتاً در دست تاجیک و ازبک باشد و این بار، چرخۀ جنگ طوردیگری بچرخد.  این پروژه اگر درافغانستان کارآمدی داشته باشد؛ همانا جنبه من درآوردی «خراسان» آن است که منجر به تجزیه کشور می شود.

دانستن این نکته برای ما افغان ها امری کلیدی است که ایران و روسیه، جریان تروریستی جایگزین به طالب بلک واتر را با ضرباتی غیرقابل پیش بینی متلاشی خواهند کرد. تنها ایران درسطح خود، جریان های داعش ایرانی وطالب ایرانی را پیشاپیش سروسامان داده است. چون هند، ضلع این مثلث را کامل کند، آینده بلک واتر و صاحبان آن تباه خواهد شد. یعنی مصارف شان بالا می رود.
ایرانی ها از جنگ مخفی ووکالتی درمرزهای 1400 کیلومتری شرقی خویش یک ثانیه غافل نمی مانند. حتی اگرقیاس کنیم رژیم اسلامی خامنه ای سرنگون شده و ایرانیان مقیم امریکا و اروپا جایگزین آن شوند؛ عملیات برای پاسداری از کیان ایران درافغانستان به مراتب شدید تر خواهد شد.

اکثریت مردم فکر می کنند طرح این مسایل، شایعه سازی و به دور از واقعیت است. علتش این است که اکثریت قاطع مردم، بر علت العلل حوادث و نماد ها نمی توانند تمرکز کنند؛ چون به این کار عادت ندارند؛ ذهن و قضاوت آنان «تحت مدیریت» رسانه های رسمی و رایگان است. روی این پلان ها صد ها تن از کارشناسان خبره کار می کنند و یک فرد عادی بعید است به آسانی بتواند از ماهیت نتایج آن سر در بیاورد.