-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۸, چهارشنبه

ابزار توطیه ها نشوید


نجیب سلام

در کابل در یک روز ده ها مادر حامله و اطفال نوزاد و حتا هنوز به دنیا نیامده را کشتند و قصابی کردند؛ هیج وجدان در داخل و خارج کشور به جاده ها نیامد؛ زیرا این را هم تباران فاشیست ها ی داخلی انجام داده بودند؛ مگر یک حادثه در ایران رخ دا ده است هر چه مونث و مخنث و مذکر است شعار مرده باد ایران می دهند.

به اساس قوانین جهانی هر کی بدون مجوز و آنهم توسط باند های قاچاق چی سرحد یک کشور را نقص می کند، کشور ها حق دارند با تمام امکانات از سرحدات شان دفاع کنند. با آنکه حادثه آتش گیری ماشین قاچاقبران که حامل چند جوان هم وطن ما بود غم انگیز است؛ ولی نباید نیرو های امنیتی ایران را مقصر دانست ، این عمل می توانست توسط هر کشوری صورت گیرد وقتی یک ماشین از پاسگاه های امنیتی فرار می کند و هیج توجه ی به هشدار های مقامات نمی کند، باید در انتظار واکنش شدید باشد.
در عقب این ایران ستیزی بحث کلان دیگر نهفته است و آن پارسی ستیزی است.

 از قبیله گرایان گلایه ندارم ، واما عده ی تاجیکان ، هزاره ها و اوزبیک های کودن را می بینم که خود را با درفش قبیله می پوشاننذ و برای مقاصد فاشیست های داخلی ابزار می شوند ، خیلی ملال آور است . وقتی صد ها انسان در آب ها غرق شدند، ‌غنی بی درنگ در پاسخ پرسشی گفت من هیچ سیمپاتی با این فراری ها ندارم ، کجا بود وجدان های بیدار که از غنی به عنوان مسوول بپرسند که چرا به این مرده ها توهین کرد و شرایط را برای این جوان ها چرا تنگ کرده است تا کشور را ترک کنند . به خود آید و در این زنده باد و مرده باد گویی های توطیه بار سهیم نشوید .