-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۳, سه‌شنبه

دستگاه های ردیاب مواد انفجاری نیز به پاکستان فروخته شده


چهار دستگاه هوشمند که می توانست سطح حملات انفجاری برکابل را کاهش دهد؛ در زمان کرزی مخفیانه به پاکستان انتقال گردید.افشای قاچاق 32 دستگاه اکسیجن به پاکستان، در میان طوایف مختلف ملی گرایان افغانستان یک انفجار ذهنی پدید آورده است.

اما این واقعه چندان اسباب تعجب نیست. مردمی که جنگ ابزار های سبک و سنگین خود را « آهن بها» به مناطق قبایلی برده و درکارخانه های پاکستان قطعه قطعه برش شدند؛ فروش 32 دستگاه اکسیجن برای شان یک « دهان نصوار» هم حساب نمی شود.

در همین رابطه، اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که از سال 2007 تا 2010 شش دستگاه ردیاب مواد انفجاری بسیار پیشرفته که به کمک مالی چنین خریداری شده و به هدف کشف و ردگیری هرنوع مواد انفجاری به کابل آورده شده بود، به وسیله مسوولان حکومت حامدکرزی به پاکستان فروخته شدند. هریک ازین دستگاه های کشف هوشمند که درمسیرهای منتهی به کابل، هر موتر و محموله های انفجاری را از دور کشف و نشاندهی میکرد، مبلغ دومیلیون دالر به فروش رفته بودند.

دراطلاع اضافه شده است که فروش دستگاه های نشاندهی مواد انفجاری به پاکستان از سوی حلقات متوسط و بلند پایه در شورای امنیت ملی و ووزارت داخله که با شبکه های القاعده، حقانی وطالبان رابطه داشتند؛ انجام پذیرفت.
از آن زمان هیچ کسی نه مجازات شده و نه کمپاین تبلیغاتی راه افتاد.