-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۱, چهارشنبه

زبیردانش بادیگارد مادرش را کشته است


فرزند حبیبه دانش که درشیشه عقبی موتر لاکسیس به خود لقب «عقاب تخار» داده، یک تولواک کوچک است.
اطلاع از منابع مؤثق ارتباطی با گزارشنامه افغانستان مشعر است که زبیردانش پسر حبیبه دانش عضو ولسی جرگه، بادیگارد شخصی مادرش را هنگام کمپاین انتخاباتی با ضرب کلاشینکوف کشته است و حبیبه دانش بر کارکرد های فرزندش کمترین کنترولی ندارد.

از ذکرنام سرباز کشته شده به دلایلی احتراز می شود. تمام رازهای حبیبه در اختیار همان سرباز بود.
بادیگارد حبیبه زمانی از سوی زبیردانش دراتاق خواب حبیبه دانش کشته شد که ناگهان با چشمان خودش مشاهده کرد که با مادرش همخوابه شده بود.
بعد از حادثه قتل، حبیبه دانش پیکر بادیگارد مقتول را شبانگاه به خانواده اش تحویل داده و می گوید که وی از سوی افراد مشکوک طالبان ترور شده است. وی مبلغ بیست لک افغانی به خانوادۀ سرباز پرداخت کرد.

اکنون زبیر، مالک زندۀ اسرار و اختیار دار کامل حبیبه دانش به شمار می رود و کمترین فشار از سوی حبیبه، برعصیان فرزندش می افزاید. حبیبه دانش بنت قاضی مفرد از ولسوالی اشکمش  ولایت تخار،  خانم  قاری امیر فقید یکی از قوماندان های حزب دعوت استاد سیاف بود  و این یگانه پسر قاری امیر  و حبیبه دانش می باشد که چنین چپه مست شده است.

حبیبه دانش از آن زمان تا کنون در بیم و هراس به سر می برد که نشود زبیر پسرش، اسرار مادر را به عمویش قاری عمر که فعلاً ولسوال خواجه در ولایت تخار است؛ فاش کند. قاری عمر نیز عضو حزب دعوت اسلامی به رهبری استاد سیاف است.