-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۹, پنجشنبه

بدترین خطری که درافغانستان سر برآورده

زبیرهجران قاسم زاده
من چندین بار نوشتم و باز هم مینویسم که افغانستان را هیچ خطری به اندازه وهابیت و سلفی گری تهدید نمی‌کند.
این مرض آنقدر وحشتناک ‌‌و کشنده است که به ساده گی جلوگیری اش ممکن نیست و به صورت وحشتناک در جامعه ریشه دوانده است.
تنها مبارزه ی دوامدار و سرکوب این ها می‌تواند افغانستان را از خطرهای بیشتر نجات دهد.
وهابیت و سلفی گری به هیچ ارزشی جز کشتن و دریدن و سنگسار کردن حرمتی قایل نیستند!
به نظر وهابیان صوفیان کافر، شیعه کافر و سنی کافر است و باید سر بریده شوند و یا دوباره مسلمان شوند. پس با این طایفه باید جدی بود و اجازه ی شان نداد، در غیر آن روز های بدتری در انتظار افغانستان خواهد بود!
من با بسیار با تواضع از تمام عزیزان خواهش میکنم که دگران را رها کنید و این مار هزار سر را از سر راه تان بر دارید در غیر آن به زودی کاسه ی سر تان را آب خواهد داد.
بدبخت تر این‌که:
کابل را بگذارید جایش که این طایفه بدسگال در پنجشیر و بدخشان نیز به صورت گسترده لانه گسترانیده اند و به زودی شاهد کثافت کاری و گند بازی های شان خواهید بود.