-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۱, چهارشنبه

پیام جعلی منطبق با اصل محتوا

شماری از دوستان من پیام داده اند که توئیت اخیر ترمپ در بارۀ طالبان جعلی است. من هم درپیام های انگلیسی ترمپ آن را نیافتم. با آن هم آن را با آب و تاب همراه با نظرات خودم نشر کردم. دلیلش این بود که محتوای همان توئیت مشکوک، کاملاً با واقعیت امر منطبق و ای چه بسا که تجسم کامل آن است.
مگر غیرازین است؟
توئیت جعلی ممکن از سوی شورای امنیت ملی یا هسته های معاند نسبت به توافق یک جانبه خلیلزاد با تروریزم طراحی شده بود؛ اما من هیچ نکته ای جعلی در اصل ماوقع آن ندیدم.