-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

اتمر از طریق پنجشیر به ضد دولت جهاد اعلام می کند

گزارش اولیه مشعر است که حنیف اتمر سرگرم سازماندهی ایجاد یک قرارگاه جهادی در کوه های پنجشیر است. مأموریت قرارگاه جهادی کاذب آن است که برضد دولت اشرف غنی اعلام جهاد کند. جزئیات بعداً