-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

جنگ نیابتی بین طالب و داعش در شمال افغانستان درنتیجۀ زورآزمایی دور جدید بین روسیه و امریکا شروع خواهد شد. تشکیل یک پایتخت نظیر موصل به داعش در شمال افغانستان، واکنش روسیه و ایران را چند برابر می سازد. شاید این آخرین اهرم امریکا باشد. تبلیغات برای مسلم جلوه دادن داعش از هر طرف درجریان است.
این « تروریست های خارجی» از کدام راه به افغانستان می آیند؟ پاکستان!
مگر امریکا درپیمان جدید دوحه، امتیازهای بزرگی به پاکستان داده است. شاید سهم پاکستان از همکاری درپروژه داعش، جدا از امتیازی است که از طالب به دست آورده.