-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۴, شنبه

جمیعت، بدون صلاح الدین واحمد مسعود جایگاهی ندارد

استاد صديق احمد عثمانى - عضو مجلس نمايندگان:

پس از آنکه تعدادی از اعضای رهبری جمعيت اسلامی افغانستان به نام اصلاحات در جمعيت اسلامی طی جلسه ای رهبر موقت انتخاب و دساتیری مبنی بر برگزاری کنگره حزب را صادر نمودند، تبصره ها و کمنت ها از جانب طرفداران و مخالفین تصمیم انتشار یافت.

اگر چه پس از دوره جهاد و مقاومت ما کدام رابطه تنظیمی و حزبی با این حزب نداشتیم اما در دوره جهاد و پس از آن بیشترین قربانی را در اين تنظیم داده ایم که از هیچ کس پوشیده نیست.
سر زمین پروان که بخش اعظم ساحه نفوذ جمیعت اسلامی در آن قرار داشته و دارد به این باور است که شهید استاد برهان الدین ربانی و قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود دو چهره رهبر و برتر در تنظیم جمعيت بودند و ایجاب می نمود تا هر تصمیم در زمینه گرفته میشد در موجودیت وارثین این دو شخصیت صورت میگرفت، به باور من جمعيت اسلامی بدون حضور صلاح الدین خان ربانی و احمد مسعود آن جایگاه سابقش را نخواهد داشت.