-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۷, سه‌شنبه

صلاح الدین درامتحان سختی قرار دارد

دکتر عطا صفوی :
شما شاهد پس لرزه های بسا تباه کننده خواهید بود!
"عقب نشینی مظفرانه دیروز ، نه بخاطر تسلیمی های مظفرانه امروز بود."
سابق ها وقتی جبهه جنگ حالا به هردلیلی شکست میکرد ، می گفتند "عقب نشینی مظفرانه است "؛ ولی حالا که گروه گروه تسلیم میشوند باید اسمش را " تسلیمی های مظفرانه " نامید !
بنآ اگر دوستان به نوار تازه عطامحمد نور با خبرنگار بی بی سی دررابطه به اهداف اصلی این گروه انشعاب شده که به نحوی عمل خویش را توجیه می کنند دقت بیشتر نمایند ، مطمین هستم که هر انسان آگاه وبادرک درمیابد که این کودتا با همکاری دولت ونظام موجود هم آهنگ گردیده است وقطعآ هیچ پرسش نا حل دیگری درمورد بجا نمیگذارد.
دقیقا آنچه امروز دردرون حزب و اعضایی حزب جمعیت میگذرد ، صادقانه وبدون هیچ نوع وابستگی سیاسی و آیدیولوژیکی به این باور هستم ومطمین هستم که علت اساسی واصلی این وضعیت درکل نه ناشی از مشکلات در برنامه و اساسنامه این حزب بوده ، بلکه این حاصل زحمات خستگی ناپزیر وبلاوقفه حاکمیت موجود البته با استفاده از عناصر فرصت طلب و معامله گر درون این حزب درطی بیست سال اخیر میباشد که موفق شدند تا اینجا کار برسند، البته این سناریوی تباه کنده یک شبه طرح ریزی نشده بود. ایکاش که این پراگندگی وبه جان هم افتیدن هدف اش پاک کردن حزب از عناصر نامطلوب ویا اینکه طرحی برای آینده ها میبود ؛ اما متاسفانه حقایق تلخ بیانگر اینست وزمان اینرا ثابت نمود که برای مرگ ابدی این حزب دیریست نظام موجود یکجا با همبا وران این حزب درخفا برنامه ریزی های زیادی داشته اند ، که بدبختانه رهبری این حزب درخلایی معلوماتی قرار داشتند.
چرا وهدف چیست؟
این معامله ننگین تحفه ای گرانبهای بود بقول معروف "ازکیسه خلیفه " تا باشد درنظام بعدی طالبانی ... تضمینی باشد برای بقا وسرمایه های اندوخت شده باد آورده این گروه نابکار مخرب که همه در آتش وگند اینها خواهند سوختند .
بنآ اگر آقایی صلاح ادین ربانی بتواند این حزب را ازمرگ حتمی نجات بدهد ؛ کاریست خلاقانه که روزی طرفدران این حزب برایش افتخار خواهند نمود ، ورنه پس لرزه های این سناریو تنظیم شده نهایت کوبنده وتباه کنده خواهد بود واین حزب درمقابل این همه ضربات کوبنده پیهم ازبیرون ودشمن زبون از درون مقاومت زیادی نخواهد داشت ؛ نه به مرگ تدریجی بلکه یکباره فاتحه اش خوانده میشود.
نتیجه این پس لرزه های خونین نه فقط نابودی ودفن حزب جمعیت خواهد بود ، بلکه همه مان غرق میشویم ؛هویت وتاریخ همه نابود می گردد واین یک جنایت نابخشودنی تاریخی خواهد بود .