-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

نفس های هند درافغانستان به شماره افتاده است

جبرتاریخی، ایران را کامل درآغوش چین گذار داده است.
کارشناسان چینی گفته اند که آن کشورحاضر است به قیمت راه اندازی جنگ جهانی سوم از ایران مدافعه کنند.
اوضاع ایران روی گنجینه های عظیم خوابیده، رو به تیره گی می رود و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، امری حتمی به نظر می رسد؛ بنا برین بقای خود را در پناه بردن به آغوش اژدهای یاجوج وماجوج تشخیص داده است.
ایران علی رغم تعهدات مهم، به بزرگ ترین دوست راهبردی خودش و رقیب همیشه حاضر چین ( هندوستان) پشت کرده و امتیازات ایستگاه بندری چاه بهار را از هند باز پس گرفته است. اکنون هند، از دسترسی زمینی به افغانستان محروم شده و ساحۀ حیاتی آسیای میانه را تا مدتی نا معلوم از دست داده است.
بازی مسیرخود را عوض می کند؛ اما این که چی گونه، به زودی روشن خواهد شد.
 اتحاد خطرناک بین امریکا، هند واسرائیل درحال وقوع است. انتظار می رود که هیولای نرم وفوق العاده بی رحم هندی، از ایران درخاورمیانه، عراق وافغانستان انتقام بگیرد. سرمایه گزاری درافغانستان دراماتیک خواهد بود. گروه های یتیم شده سیاسی و قومی درافغانستان، تشنه گی می کشند؛ دنبال اجاره شدن می گردند و برای بقا، به انجام هر مأموریتی آماده اند.
نخستین ره آورد این تغییرات استراتیژیک دربین قدرت ها، احتمالاً گدود شدن بیشتر اوضاع درافغانستان است. نگاه هند به افغانستان، همسان دیدگاه امریکا نیست. هندی ها به اندازۀ یک درصد طرفدار جایگیر شدن طالبان در محور قدرت درکابل نیستند. ازین پس، کارشکنی سحرآمیز هندی از نوع دیگرخواهد بود.