-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

این است کارنامه اشرار نکتایی دار

دیوار دو میلیون دالری سفارت افغانستان در امریکا

مگر دزدی شاخ و دم دارد ؟
سفارت افغانستان در امریکا برای بازسازی یک دیوار۷۰ متره، درخواست ۸۸هزار دالری یک شرکت را رد کرده و این کار را از طریق یک شرکت دیگر به هزینه یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۳۹ دالر امریکایی انجام داده است.
خبرگزاری پژواک
نکته : با این پول می‌شد ۱۸ باب مکتب مدرن ویا هم ۱۸ کیلومتر سرک را قیر ریزی کرد.

حالا ازین نوده پیوند کنید: غنی: ما می‌خواهیم که افغانستان را به عنوان بستر همکاری جهانی و منطقه‌‌ای و چهارراه اقتصادی و فرهنگی مبدل سازیم.